ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 22427860, 22315890
Τηλεομοιότυπο: 22491056
Μενού

Δράσεις

Οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες πρωτίστως ενισχύουν τη δημιουργική απασχόληση των μαθητών. Συμβάλλουν στην ενδυνάμωση του ερευνητικού πνεύματος, της αυτοπεποίθησης αλλά και της υπευθυνότητας των μαθητών. Ενθαρρύνουν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων. Συντελούν στην εμπέδωση της δημοκρατικής συνείδησης και ανεκτικότητας. Τέλος παρέχουν περισσότερες ευκαιρίες για επικοινωνία ανάμεσα στους μαθητές αλλά και ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.