ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 22427860, 22315890
Τηλεομοιότυπο: 22491056
Μενού

Σχολείο

 

Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ ζην.
                                               

                                                                                                  Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.

 

Επιλέξετε από το  μενού δεξιά την κατηγορία που επιθυμείτε...