ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ
Δευ-Παρ – 7.30-13.35
Τηλέφωνα: 22427860, 22315890
Τηλεομοιότυπο: 22491056
Μενού

Κεντρικό Μαθητικό Συμβούλιο

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Χαραλάμπους Ελένη Γ2
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Αρτεμίου Ιόλη Γ2
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ρουσής Κωνσταντίνος Γ1
ΤΑΜΙΑΣ Νεοφύτου Δέσποινα Β1
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Καμπανέλλα Εβελίνα Β3
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Κραμβής Χάρης Α1
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αυγουστή Χριστόδουλος Α2